Aktualności

W dniu 27 grudnia 2022 r. przesłaliśmy do pani Jolanty Kosakowskiej – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego – zmodyfikowany standard wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów w zawodach budowalnych (przykład montera robót wykończeniowych w budownictwie). Standard został wypracowany w oparciu o doświadczenia z naszego projektu, tj. weryfikację założeń do zmian poprzez poznanie i ocenę przygotowanych modułów, badania podstawowe i przegląd opinii mistrzów oraz pracowników działów oświaty izb rzemieślniczych. Swoimi opiniami podzielili się także przedstawiciele innych interesariuszy, m.in. z Departamentu Efektywności Energetycznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz samorządów terytorialnych

 Żródło: zrp.pl

W dniu 13.12.2022 odbyło się webinarium z cyklu „Trójkąt wiedzy – wymiana wiedzy i doświadczeń interesariuszy: Fala Renowacji – wyzwania dla rzemiosła i edukacji”. W webinarium udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Departament Gospodarki Niskoemisyjnej), Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów Budowlanych przy Związku Rzemiosła Polskiego (OKRB ZRP) oraz nauczyciele i naukowcy. Spotkanie miało formę prezentacji połączonej z wywiadem z panem Jerzy Grzesiakiem – Przewodniczącym OKRB ZRP oraz forum do dyskusji.
WYNIKI Zapytania ofertowego – Recenzent modyfikacji standardu wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów w rzemiosłach budowlanych. 
Wybrana oferta:  Jerzy Grzesiak, Bydgoszcz, PW. Jurex ZPUE
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Oferta w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące realizowanego przez Łukasiewicz ITEE projektu „ENCORE- Model Edukacji Ekologicznej dla mistrzów i specjalistów w budownictwie i renowacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont Europa – EIT Climate KIC oraz Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji.

Zapytanie przeprowadzane jest w ramach działania związanego z recenzją standardu wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów w rzemiosłach budowlanych.  

Przedmiotem zamówienia jest wybranie recenzenta, którego zadaniem będzie przygotowanie merytoryczne i recenzja standardu wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów w rzemiosłach budowlanych.

Oferty według załączonego wzoru, prosimy składać:
drogą pocztową w terminie do 29.11.2022 r., godzina 15:00, na adres:
26-600 Radom 
Ul. Pułaskiego 6/10 
Łukasiewicz – ITEE 

lub drogą elektroniczną w terminie do 29.11.2022 r., godzina 23:59, na adres: 
andrzej.stepnikowski@itee.lukasiewicz.gov.pl 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5


16 listopada zaprezentowaliśmy nasz projekt i model edukacji ekologicznej podczas panelu dyskusyjnego interesariuszy sektora budowlanego i renowacji. Wydarzenie odbyło się w ramach spotkania eksperckiego dotyczącego trójkąta wiedzy ENCORE.

Założenia i dotychczasowe wyniki projektu wzbudziły zainteresowanie obecnych na spotkaniu członków Komisji Ogólnopolskiej Izby Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów Budowlanych Związku Rzemiosła Polskiego. 

Bardzo cieszymy się z gorącej dyskusji jakiej byliśmy uczestnikami.


27.10.2022 r. wzięliśmy udział w warsztatach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT-Manufacturing) na temat zmniejszania śladu węglowego w przemyśle oraz sesjach matchmakingowych, dzięki którym wejdziemy w partnerstwa i projekty badawcze w ramach Programu Horyzont Europa…na razie nie zdradzamy szczegółów, ale jedno jest pewne współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi społecznościami (EIT KICs) jest pożądana i my to właśnie realizujemy zacieśniając kooperację pomiędzy EIT Manufacturing oraz EIT Climate KIC (a także Programem „Cyfrowa Europa”)… początek roku będzie na pewno obfitował w nowe umowy projektowe, ale na razie nie zapeszajmy.

October 27 was the first day of the European Institute for Innovation and Technology (EIT-Manufacturing) focused on decrease of CO2 emissions in industry and on the matchmaking events …it seems that our interdisciplinarity (as an Institute) is desired and we will submit few more projects even by the end of this year … they will be complementary to our ENCORE and cross-KICs, like it was recommended today 🙂


Prezentacja projektu ENCORE jako dobrej praktyki w siedzibie Słoweńskiej Izby Gospodarczej w Ljublianie w dniu 13.10.2022 r. Prezentacja założeń ENCORE i dyskusja odbyły się w czasie posiedzenia grupy zarządzającej projektem CAPABLE (renowacja budynków użyteczności publicznej). Na zdjęciu dr Andrzej Stępnikowski – koordynator projektu ENCORE.