Aktualności

📢 Łukasiewicz – ITEE , Panhelleńskie Stowarzyszenie Inżynierów Wykonawców Robót Publicznych, greckie Ministerstwo Środowiska i Energii, wraz z całym konsorcjum projektu CAPABLE mają przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję Końcową w ramach projektu CAPABLE!

🗓 Data: 20 czerwca
📍 Lokalizacja: Ministerstwo Środowiska i Energii w Atenach oraz online na platformie GoToMeeting.

Projekt CAPABLE, rozpoczęty w 2021 roku, skupia 4 kraje UE (Włochy, Grecja, Polska i Słowenia) oraz 6 krajowych partnerów z sektora społecznego i edukacji. Głównym celem projektu jest wzmocnienie budowania potencjału władz publicznych w zakresie renowacji budynków publicznych, co pozwoli na dostosowanie branży do wyzwań związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz efektywnością energetyczną.

🔍 Podczas Konferencji Końcowej:

Poznasz działania i wyniki projektu CAPABLE.
Zapoznasz się ze strategiami i najlepszymi praktykami w zakresie renowacji budynków użyteczności publicznej, zielonych budynków oraz rewitalizacji miast.
🎥 Transmisja: https://meet.goto.com/690565333

Do zobaczenia! 🌍✨

Zbuduj swoje umiejętności w obszarze renowacji budynków publicznych z platformą Capable.

https://capable.formedil.it/login/index.php

Jeśli jesteś przedstawicielem władz publicznych, architektem, czy po prostu pasjonujesz się renowacją budynków, masz szansę zdobyć wiedzę i umiejętności dzięki naszej nowej platformie e- learningowej!

Platforma Capable oferuje:

Kursy dostosowane do Twoich potrzeb, różnorodne moduły, aby rozwijać swoje umiejętności w obszarze renowacji, praktyczne studia przypadków, które pomogą Ci zrozumieć złożoność procesu renowacji.

Platforma zapewnia podniesienie kompetencji poprzez rozwijanie swoich umiejętności i zwiększanie wartość na rynku pracy.

Wsparcie projektu Capable: Twoja nauka przyczynia się do zrównoważonej renowacji budynków publicznych.

Zarejestruj się już dziś na platformie Capable i zacznij budować swoją wiedzę!

https://capable.formedil.it/login/index.php

W grudniu tego roku EIT Climate-KIC opublikował nową strategię dażąca do sprostania bezprecedensowej potrzebie i obowiązkowi radykalnej transformacji wymaganej nie tylko w celu ograniczenia katastrofalnych skutków globalnego ocieplenia, ale także zmiany sposobu myślenia, na taki który pozwoli aby ludzie i środowisko naturalne mogli się rozwijać razem w harmonii.

Ze strategią opracowaną na kolejne siedem lat można zapoznać się z dokumentu dostępnego na oficjalnej stronie EIT Climate-KIC

https://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/2023/12/Transformation-with-Urgency-EIT-Climate-KIC-Strategy-2024-2030.pdf

https://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/2023/12/Transformation-with-Urgency-EIT-Climate-KIC-Strategy-2024-2030.pdf

https://susedi.projectsgallery.eu/pl/glowna/#

Przez lata edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) ewoluowała i została przyjęta na wszystkich poziomach edukacji formalnej, jednocześnie zyskując zainteresowanie edukacji pozaformalnej. Jednak w większości przypadków podejście to jest sporadyczne i chaotyczne; oznacza to, że programy nauczania promujące ESD nie odzwierciedlają sposobu prowadzenia różnych instytucji edukacyjnych, podczas gdy połączenie z otaczającą społecznością nie jest widoczne. Podejście to było wcześniej określane jako „Podejście Całej Szkoły” (Whole School Approach), ale wraz z potrzebą rozszerzenia ESD poza edukację szkolną, tj. w miejscach pracy, społecznościach, termin ten został obecnie zmieniony na „Podejście Całej Instytucji” (Whole Institution Approach – WIA).

W proponowanym linku można zapoznać się z założeniami projektu skupiającego się na osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju w instytucjach edukacyjnych.

https://susedi.projectsgallery.eu/pl/glowna/

W dniu 29.06.2023 na ręce Valentiny Guerry – Dyrektora Polityki Społecznej i Edukacyjnej SME UNITED przekazano projekt standardu wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów w budownictwie (w j. angielskim).


W dniu 27 grudnia 2022 r. przesłaliśmy do pani Jolanty Kosakowskiej – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego – zmodyfikowany standard wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów w zawodach budowalnych (przykład montera robót wykończeniowych w budownictwie). Standard został wypracowany w oparciu o doświadczenia z naszego projektu, tj. weryfikację założeń do zmian poprzez poznanie i ocenę przygotowanych modułów, badania podstawowe i przegląd opinii mistrzów oraz pracowników działów oświaty izb rzemieślniczych. Swoimi opiniami podzielili się także przedstawiciele innych interesariuszy, m.in. z Departamentu Efektywności Energetycznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz samorządów terytorialnych

 Żródło: zrp.pl

W dniu 13.12.2022 odbyło się webinarium z cyklu „Trójkąt wiedzy – wymiana wiedzy i doświadczeń interesariuszy: Fala Renowacji – wyzwania dla rzemiosła i edukacji”. W webinarium udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Departament Gospodarki Niskoemisyjnej), Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów Budowlanych przy Związku Rzemiosła Polskiego (OKRB ZRP) oraz nauczyciele i naukowcy. Spotkanie miało formę prezentacji połączonej z wywiadem z panem Jerzy Grzesiakiem – Przewodniczącym OKRB ZRP oraz forum do dyskusji.
WYNIKI Zapytania ofertowego – Recenzent modyfikacji standardu wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów w rzemiosłach budowlanych. 
Wybrana oferta:  Jerzy Grzesiak, Bydgoszcz, PW. Jurex ZPUE
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Oferta w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące realizowanego przez Łukasiewicz ITEE projektu „ENCORE- Model Edukacji Ekologicznej dla mistrzów i specjalistów w budownictwie i renowacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont Europa – EIT Climate KIC oraz Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji.

Zapytanie przeprowadzane jest w ramach działania związanego z recenzją standardu wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów w rzemiosłach budowlanych.  

Przedmiotem zamówienia jest wybranie recenzenta, którego zadaniem będzie przygotowanie merytoryczne i recenzja standardu wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów w rzemiosłach budowlanych.

Oferty według załączonego wzoru, prosimy składać:
drogą pocztową w terminie do 29.11.2022 r., godzina 15:00, na adres:
26-600 Radom 
Ul. Pułaskiego 6/10 
Łukasiewicz – ITEE 

lub drogą elektroniczną w terminie do 29.11.2022 r., godzina 23:59, na adres: 
andrzej.stepnikowski@itee.lukasiewicz.gov.pl 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5


16 listopada zaprezentowaliśmy nasz projekt i model edukacji ekologicznej podczas panelu dyskusyjnego interesariuszy sektora budowlanego i renowacji. Wydarzenie odbyło się w ramach spotkania eksperckiego dotyczącego trójkąta wiedzy ENCORE.

Założenia i dotychczasowe wyniki projektu wzbudziły zainteresowanie obecnych na spotkaniu członków Komisji Ogólnopolskiej Izby Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów Budowlanych Związku Rzemiosła Polskiego. 

Bardzo cieszymy się z gorącej dyskusji jakiej byliśmy uczestnikami.


27.10.2022 r. wzięliśmy udział w warsztatach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT-Manufacturing) na temat zmniejszania śladu węglowego w przemyśle oraz sesjach matchmakingowych, dzięki którym wejdziemy w partnerstwa i projekty badawcze w ramach Programu Horyzont Europa…na razie nie zdradzamy szczegółów, ale jedno jest pewne współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi społecznościami (EIT KICs) jest pożądana i my to właśnie realizujemy zacieśniając kooperację pomiędzy EIT Manufacturing oraz EIT Climate KIC (a także Programem „Cyfrowa Europa”)… początek roku będzie na pewno obfitował w nowe umowy projektowe, ale na razie nie zapeszajmy.

October 27 was the first day of the European Institute for Innovation and Technology (EIT-Manufacturing) focused on decrease of CO2 emissions in industry and on the matchmaking events …it seems that our interdisciplinarity (as an Institute) is desired and we will submit few more projects even by the end of this year … they will be complementary to our ENCORE and cross-KICs, like it was recommended today 🙂


Prezentacja projektu ENCORE jako dobrej praktyki w siedzibie Słoweńskiej Izby Gospodarczej w Ljublianie w dniu 13.10.2022 r. Prezentacja założeń ENCORE i dyskusja odbyły się w czasie posiedzenia grupy zarządzającej projektem CAPABLE (renowacja budynków użyteczności publicznej). Na zdjęciu dr Andrzej Stępnikowski – koordynator projektu ENCORE.