Model Edukacji Ekologicznej w renowacji

Model Edukacji Ekologicznej dla mistrzów i specjalistów w budownictwie i renowacji (ENCORE) składa się z następujących modułów:

Moduł 1. Fala Renowacji

W tym module zaprezentowane zostaną informacje o Europejskim Zielonym Ładzie, którego założenia stanowią tło dla Fali Renowacji. Przedstawione są tu wybrane strategie europejskie, a następnie szerzej omówiona jest polska Długofalowa Strategia na rzecz Renowacji do 2030. Wszystkie przedstawione zagadnienia mogą wpływać (i w różnym stopniu wpływają) na sytuację w budownictwie, dlatego dodajemy także prezentację dotyczącą dobrych praktyk zidentyfikowanych w branży.

Moduł 2. Tranformatywny Learncoaching

W ramach modułu przedstawiamy założenia edukacji transformatywnej (opartej na stopniowej zmianie świadomości) learncoachingu jako metodyki przydatnej do pracy z osobami dorosłymi. Można tu również znaleźć nawiązania do innych teorii i podejść pedagogicznych, co w połączeniu z innymi modułami pozwoli wzmocnić profil kompetencyjny mistrza w rzemiosłach budowlanych oraz instruktorów praktycznej nauki zwodu.

Moduł 3. Szkolenie Trenerów ENCORE

Stanowi rozwinięcie komponentu pedagogicznego w projekcie, umożliwiając głębsze wnikanie w kwestie nie tylko dostarczania informacji, ale i jej przetwarzania oraz zachowywania w pamięci długotrwałej (co określamy mianem retencji uczenia się). Przedstawiamy tu także dodatkowe metody i techniki – z nastawieniem na edukowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju, kwestii środowiskowych i renowacji.

Moduł 4. Podstawy strategii i foresight

W tym module prezentujemy założenia planowania i prognozowania strategicznego, metody foresight i tworzenie scenariuszy uwzględniających różnorodne sygnały. W przedstawionym materiale omawiamy często występujące w literaturze „dzikie karty” i „czarne łabędzie” wraz z przykładami takich zdarzeń. Moduł ten powinien być szczególnie przydatny dla grupy mistrzów i specjalistów z branży tworzących w niedalekiej przyszłości Społeczność Trenerów ENCORE.

Dostęp do materiałów w ramach modułów możliwy jest za pośrednictwem platformy ENCORE (w formie kursu MOOC).

https://encore.itee.radom.pl/platform/