Propozycje zmian systemowych

Tu znajdziecie Państwo propozycje dotyczące systemowych usprawnień, które wyłonią się w toku projektowych konsultacji. Zakładamy, że jednym z efektów projektu ENCORE będzie rekomendacja modyfikacji standardu wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów w rzemiosłach budowlanych (rozważamy zawód „montera robót wykończeniowych w budownictwie” jako najbliżej powiązanego z renowacją). Na początek proponujemy zapoznanie się z propozycją modyfikacji standardu opracowaną w ramach rozprawy doktorskiej przez dr Andrzeja Stępnikowskiego (A. W. Stępnikowski. Mistrz w rzemieślniczym przygotowaniu zawodowym. Kompetencje społeczne i pedagogiczne, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2020, s. 198-206). Załączamy nieodpłatnie dla zainteresowanych.