O projekcie ENCORE

Żyjemy w czasach niepewności i szybkich przemian widocznych w życiu społecznym i zawodowym. Dostrzegamy dalekosiężne potrzeby przemian świadomościowych w zakresie energii, użytkowania zasobów oraz infrastruktury.

Palącym problemem staje się emisja CO2 i walka z wysokimi kosztami energii oraz paliw.

Potrzebujemy zidentyfikowania nowych praktyk, zachowań i wartości uniwersalnych na poziomie ponadbranżowym, które pomogą nam w stawianiu kroków na drodze transformacji. Szczególnie istotne jest podejście systemowe, interdyscyplinarne nie ograniczające się tylko do jednej branży. Widać to zresztą dobrze na przykładzie budownictwa, gdzie mocno wchodzą kwestie związane z falą renowacji i energetyką.

W projekcie ENCORE chcemy tworzyć podwaliny pod rozwiązania systemowe, czerpiące doświadczenia z różnych dziedzin, w taki sposób, aby wiodący fachowcy, mistrzowie z rzemiosł budowlanych stali się świadomi nowych wyzwań i umieli na nie kolektywnie odpowiadać, dzięki tworzonej sieci trenerów ENCORE oraz zmianom standardów wymagań egzaminacyjnych.

W naszym systemowym podejściu chcemy budować podwaliny dla zmiany świadomości, między innymi promując rozwiązania oparte na uczeniu się w działaniu, podejściu portfolio, edukacji transformatywnej a także podstawach foresight.

Nazwa ENCORE to skrót od anglojęzycznej nazwy projektu Model of Envrionmental Education of Construction and Renovation Stakeholders  – po polsku podajemy nazwę: Model edukacji ekologicznej dla mistrzów i interesariuszy zaangażowanych w budownictwo i renowacje”. W związku z tym, że projekt współfinansowany jest zarówno przez program Horyzont Europa (EIT Climate KIC), jak i przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, to obie nazwy stosujemy zamiennie